Kennisgeving verleende omgevingsvergunning Flexwoningen aan de Haneweg

Verleende omgevingsvergunning

Haneweg in Heerde, voor het realiseren van 24 flexwonen aan de Haneweg, verzonden op 21 december 2023 (zaaknummer R2023-01587/616142).

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 17 januari tot en met dinsdag 27 februari 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt de stukken in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl  en hieronder bekijken:

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u beroep indienen tegen de verleende vergunning. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat u als belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit.

Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van pro-forma. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Als belanghebbende kunt u een beroepschrift indienen bij:
Rechtbank Gelderland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM te Arnhem

U moet het beroep indienen binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. In uw beroepschrift zet u de volgende dingen:

  • De datum
  • Uw naam en adres
  • Een omschrijving van het besluit
  • De reden waarom u in beroep gaat
  • Uw handtekening
  • Een kopie van de omgevingsvergunning

Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar www.heerde.nl/beroep.