Vastgesteld bestemmingsplan Veesser Enkweg en Zijmarseweg, Veessen

De gemeenteraad van Heerde heeft op 22 april 2024 het bestemmingsplan Veesser Enkweg en Zijmarseweg, Veessen gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan valt onder het overgangsrecht na invoering van de Omgevingswet. Hiermee is op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad bevoegd om een bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan ligt ter inzage.

Met het bestemmingsplan wordt het verplaatsen van het fruitteeltbedrijf aan de Veesser Enkweg naar de Zijmarseweg, de bouw van een vrijstaande woning nabij de Veesser Enkweg 36/38 en het omzetten van een bedrijfswoning in een reguliere woning, de sloop van de bestaande schuren en de bouw van een twee-onder-één-kapwoning aan de Veesser Enkweg 26a in Veessen juridisch en ruimtelijk geregeld.

U kunt de stukken inzien

Dat kan van woensdag 8 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0246.912BUOZijmarseweg-VA01) en hieronder bekijken.

U kunt 6 weken lang beroep instellen

Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 18 juni 2024. U kunt een beroep instellen bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag