Samen energie duurzaam opwekken en minder gebruiken

Heerde Duurzaam logoDe gemeente Heerde heeft klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling hoog op de bestuurlijke agenda staan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties neemt de gemeente Heerde de verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst. Het onderwerp duurzaamheid is stevig verankerd in de gemeentelijke plannen en beleidsvisies. 

Wat doen we als gemeente?

Als gemeente Heerde werken we natuurlijk ook zelf aan de energietransitie. Zo stimuleren we duurzame mobiliteit en is vervoer per fiets een speerpunt in ons nieuwe vervoerplan. Ook gaan we als gemeente zoveel als mogelijk over op elektrische voertuigen. Bovendien hebben we op onze gebouwen zoveel mogelijk zonnepanelen: de gemeentewerf wordt zelfs helemaal energieneutraal verwarmd! Besparing is voor ons ook belangrijk: zo is bij de renovatie van het raadhuis de isolatie een belangrijk uitgangspunt geweest en gebruiken we al op grote schaal ledlampen in de openbare verlichting.

Samen plaats bieden aan zonne- en windenergie

In de zomer van 2021 moet de Regionale Energie Strategie (RES) klaar zijn. De strategie maken we samen met de andere gemeenten in de Cleantech Regio (onder ander Epe, Zutphen en Apeldoorn). We doen dit, omdat Nederland in 2030 49% minder CO2 wil uitstoten in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijden de klimaattop van Parijs in 2015.

In het landelijke Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken staan die nodig zijn om dit te bereiken. In de RES staat hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren. Ook beschrijven we welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie ná 2030. 

Deze regionale strategie moeten we lokaal vertalen. Daarom werken we aan een uitnodigingskader, waarin staat waar en op welke manier zonnevelden of windmolens mogelijk zijn. Hiermee kan de gemeente initiatieven op dit gebied beoordelen. We maken het uitnodigingskader met onze inwoners en gebruikers van ons grondgebied. Dit doen we bijvoorbeeld via gebiedsateliers, participatieplatform ‘samenwerkenaanheerde.nl’, en vragenuurtjes.

Lees meer over zonne- en windenergie in de gemeente Heerde.

Transitie naar gasloos wonen

De gemeente werkt aan de Transitievisie Warmte. Landelijk moet we binnen dertig jaar overstappen van aardgas naar andere warmtebronnen. In de Transitievisie staat hoe we dit in Heerde willen doen: wanneer gaan wijken in onze gemeente van het gas af hoe gaan we woningen en andere gebouwen verwarmen?

De transitie gaat niet in één kee, maar stapsgewijs. In het eerste kwartaal van 2022 komt de Transitievisie beschikbaar en kunt u de verwachte alternatieven voor uw woning opzoeken.

Verduurzamen van uw woning

De gemeente organiseert geregeld acties waarmee u als inwoner uw woning kunt verduurzamen. Denk aan kleine (gedrags)maatregelen en slimme tips, isoleren, ventileren en zonne-energie. Wilt u advies over de verduurzaming van uw woning? Dan kunt u terecht bij het Regionaal Energieloket.

Om al deze duurzame maatregelen te kunnen bekostigen, biedt de gemeente Heerde samen met de provincie Gelderland de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ aan. Hierdoor hoeft u niet in één keer een grote investering te doen, en kunt u toch aan de slag. Lees meer over de Toekomstbestendig wonen lening.

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor het opwekken van zonne-energie? Bekijk dan de zonatlas.

Gaat u uw woning verkopen of verhuren? Zorg er dan voor dat uw woning een energielabel heeft. Lees meer over het energielabel voor uw woning.

Wilt u graag schone energie gebruiken, maar heeft u geen geschikt dak of geschikt erf om dit te realiseren? Of heeft u ideeën om in uw buurt duurzame maatregelen te gaan nemen? Kijk dan op de website van de energiecoöperatie Heerde Energiek.

Deze coöperatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die graag onze mooie gemeente duurzamer willen maken. Ze houden zich onder andere bezig met lokale projecten voor het opwekken van goedkope en schone energie van zonnepanelen, waar inwoners van Heerde gebruik van kunnen maken. 

Ook staan de energiecoaches klaar om mee te denken over verduurzaming van uw woning of buurt. De gemeente Heerde staat achter deze ideeën en ondersteunt Heerde Energiek waar mogelijk.

SlimWonen App

Met de SlimWonen App krijgt u inzicht in uw energiekosten en hoe u kunt besparen. Lees meer over de SlimWonen App.

Ondernemers

Ook voor ondernemers loont het om in duurzaamheid te investeren. De Energieke Regio kan u hierbij helpen en begeleiden. Meer informatie vindt u op de pagina Ondernemer en duurzaamheid. Ondernemers kunnen ook terecht bij de coöperatie Heerde Energiek.

Huurwoningen

Ook huurwoningen worden duurzamer gemaakt. Hierbij werkt de gemeente samen met Triada. Huurders kunnen voor advies en hulp terecht bij de energiecoöperatie Heerde Energiek. Kijk voor de energiemaatregelen die Triada neemt en wat u zelf kunt doen om energie te besparen op de website van Triada. Huurders die niet via Triada huren kunnen terecht bij hun verhuurder als ze hun woning willen (laten) verduurzamen.

Schone mobiliteit

De komende tijd zet Heerde ook in op het gebruik van openbaar vervoer en het faciliteren van schone vervoersmiddelen. Als u een elektrische auto heeft, kunt een bijvoorbeeld een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. Lees meer hierover op de pagina Schone mobiliteit

Documenten

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerde is opgenomen in het