Samen naar een gemeente zonder afval

Hoe minder grondstoffen we uit de grond halen, hoe beter voor het milieu. Een samenleving die geen nieuwe grondstoffen gebruikt, heet een circulaire economie. De gemeente Heerde werkt hier hard aan. Hiervoor zijn allerlei acties mogelijk door inwoners, bedrijven en organisaties, en de gemeente zelf. De acties zijn te verdelen in drie soorten:

  • Kringlopen maken: hierbij zien we afval niet meer als afval, maar gebruiken we dat opnieuw als grondstof voor nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van papier of plastic. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Hiervoor hebben we in de gemeente het ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd: scheiden is de basis, en alleen voor het restafval moet u betalen. Hiermee stimuleren we u om zoveel mogelijk te scheiden. Als gemeente zamelen we bijvoorbeeld onze koffiedrab in, om hier oesterzwammen op te laten kweken door een lokaal bedrijf. Maar op grotere schaal werken we bijvoorbeeld aan circulair bouwen.
  • Levensduur verlengen: Dit kan bijvoorbeeld door apparaten niet weg te gooien, maar te repareren. Mooi dat er in onze gemeente repaircafés bestaan, voor wie zelf wat minder handig is! Ook kunt u bijvoorbeeld dingen die u zelf niet meer nodig heeft ruilen met anderen, voor spullen die u juist wel nodig heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kledingbank, maar in feite is alles te ruilen. Zo voorkomt u dat u spullen weggooit, én dat u nieuwe spullen moet kopen!
  • Vaker gebruiken van de functionaliteit: door bijvoorbeeld verhuur of uitlenen kunnen spullen vaker worden gebruikt. Zo gebruiken de meeste mensen maar zelden een boor. Koopt u die dan zelf, of leent u die van de buurman? Of misschien hebt u als hele straat aan één boor genoeg. En dit geldt natuurlijk voor veel meer producten, denk bijvoorbeeld aan ladders, hogedrukspuiten of een partytent. Zelfs de deelauto raakt al steeds meer ingeburgerd. 

Actieplan Heerde Circulair

Heerde streeft naar een 100% circulaire economie in 2050. Dit betekent dat we geen restafval meer overhouden en alle grondstoffen hergebruiken. Ook moeten we minder grondstoffen gebruiken. En als we ze gebruiken, moeten we ze zo dicht mogelijk bij huis halen.

In Heerde willen we daarvoor gaan! Maar dat kunnen we niet zonder uw hulp. Sterker nog, het zijn de inwoners, ondernemers en organisaties die het moeten doen. We willen inwoners, organisaties en ondernemers stimuleren en prikkelen om bewuste keuzes te maken bij de productie, consumptie en distributie van grondstoffen en arbeid. We nodigen u en jou daarom van harte uit om mee te doen.

Daarom hebben we een actieplan (pdf, 503Kb) ontwikkeld. Ook inwoners hebben meegedacht over het actieplan. 

Afvalinzameling

Ook bij de afvalinzameling werkt de gemeente Heerde graag circulair. We zetten daarom zoveel mogelijk in op afvalscheiding. Door goed te scheiden is er minder restafval. Door alleen voor restafval te laten betalen, worden inwoners bewust gemaakt om afval te scheiden. Doordat er minder restafval is, hoeft deze maar eens in de zes weken te worden opgehaald. Het doel is om een gemeente te worden zonder restafval.

Om de overlast van bladval van de bomen zoveel mogelijk te beperken, vegen we de straten en goten meer in de herfstperiode. Met dit ingezamelde blad doet de gemeente samen met ROVA een circulaire proef: het blad wordt gebruikt voor het maken van bokashi, een biologische bodemverbeteraar.