Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer informatie in het nieuwsbericht.

Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers

De Plu Heerde is het steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Heerde. De Plu Heerde vermeldt vacatures en organiseert bijeenkomsten.

Als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen, dan helpt De Plu Heerde u er graag bij. Op de website http://www.depluheerde.nl/ staan vacatures bij vrijwilligersorganisaties. Voor mantelzorgers organiseert De Plu Heerde regelmatig (thema)bijeenkomsten en lotgenotencontacten.

Mantelzorgcompliment 2018

Van 4 september tot 2 oktober kan het mantelzorgcompliment worden aangevraagd. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.heerde.nl/mantelzorgcompliment.

Graag gedaan

De Plu Heerde organiseert het project 'Graag gedaan', dat uniek is voor Nederland. Dit project stimuleert jongeren om iets voor een ander te doen, bijvoorbeeld het blad van het trottoir vegen, ’s winters sneeuwschuiven, boodschappen doen, vuilcontainers aan de weg en weer terug zetten of de hond uitlaten. Kortom allerlei kleine dingen waarmee je iemand anders, die dit zelf niet kan, een reuze plezier doet.