Bedrijfsbezoek

De gemeente Heerde vindt het belangrijk regelmatig contacten met het bedrijfsleven te onderhouden.

Wethouder Wolbert Meijer (van onder andere Economische Zaken en Recreatie en Toerisme) en de bedrijfscontactfunctionaris bezoeken ongeveer 2 keer per maand een bedrijf of ondernemer in de gemeente Heerde. Bezoeken aan recreatiebedrijven worden ambtelijk begeleid door de adviseur Recreatie en Toerisme.

Ook het college van B&W vindt het belangrijk om regelmatig een bezoek te brengen aan een bedrijf, instelling of maatschappelijke organisatie. Deze bezoeken vinden ongeveer 6 keer per jaar plaats.

Wilt u dat een wethouder of het college bij uw bedrijf op bezoek komt?

Neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris.