Mantelzorgers en werk

Eén op de vijf werknemers combineert een baan met langdurige of intensieve zorg voor een hulpbehoevend persoon uit zijn of haar omgeving.

Zij staan vaak onder grote druk om alles in hun privésituatie draaiende te houden. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, blijkt wel uit het hogere ziekteverzuim onder mantelzorgers.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Om werknemers gezond en gemotiveerd te houden is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zeer belangrijk, ook voor de werkgever. Het is belangrijk om samen met de werknemer oplossingen te vinden om werk en zorgtaken te kunnen combineren.

De Plu (het mantelzorg- en vrijwilligerssteunpunt van de gemeente Heerde) kan meedenken over het verbeteren van de situatie voor de werkgever en de werknemer met veel mantelzorgtaken.

Kijk voor meer informatie op de website van De Plu Heerde.