Contact werkgeversdienstverlening

Als u een vraag wilt stellen over het aannemen van personeel, een vacature wilt melden of worstelt met de wet- en regelgeving rond de Participatiewet dan heeft u (als werkgever) één centraal aanspreekpunt binnen de gemeente: de werkgeverdienstverlening.

De werkgeversdienstverlening werkt nauw samen met onder andere werkbedrijf Lucrato, de arbeidsmarkt Stedendriehoek en Noord-Veluwe en de bedrijfscontactfunctionaris.

Wilt u graag in contact komen met de werkgeversdienstverlening van de gemeente Heerde. Dan kunt u terecht bij onderstaand persoon:

Arjan van Rooij
Werkgeversdienstverlener Heerde
a.vanrooij@lucrato.nl
055 549 25 00 of 06 10 08 91 29