Ik zoek personeel

Goed personeel is de basis van uw onderneming. De werving en selectie van personeel neemt soms veel tijd in beslag. U kunt als werkgever bij de werkgeversdienstverlening van de gemeente Heerde terecht voor advies, kennis en ondersteuning op het gebied van werving en selectie.

De adviseur van de gemeente Heerde inventariseert uw wensen en bespreekt op welke manier de werving en selectie het beste vorm gegeven kan worden. Wij informeren u direct over de eventuele (financiële) voordelen voor u (als werkgever) bij het in dienst nemen van een kandidaat.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, op de arbeidsmarkt te laten instromen. Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke en economische meerwaarde van deze arbeidskrachten, en dat zouden nog veel meer bedrijven en organisaties moeten doen.

Wij kunnen helpen u met:

  • advies
  • begeleiding
  • subsidies en regelingen

Neem voor advies en begeleiding contact met ons op.

Voor werkgevers zijn er verschillende mogelijkheden voor subsidies en regelingen. Welke dat zijn is afhankelijk van de door u aangeboden werk- of leerplek en de situatie van de werknemer.