Mantelzorg en werk

Eén op de vijf werknemers combineert een baan met langdurige of intensieve zorg voor een hulpbehoevend persoon uit zijn of haar omgeving.

Zij staan vaak onder grote druk om alles in hun privésituatie draaiende te houden. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, blijkt wel uit het hogere ziekteverzuim onder mantelzorgers.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Om werknemers gezond en gemotiveerd te houden is een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid belangrijk. Stip-vrijwilligerswerk kan meedenken over het verbeteren van de situatie voor u en uw werknemer met veel mantelzorgtaken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stip-vrijwilligerswerk: