Participatiewet

De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, op de arbeidsmarkt te laten instromen.

Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke en economische meerwaarde van deze arbeidskrachten, en dat zouden nog veel meer bedrijven en organisaties moeten doen. Om de werkgevers en werknemers in Heerde te helpen, is FactorWerk opgericht.

FactorWerk

FactorWerk is een netwerkorganisatie van 15 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijs.

FactorWerk adviseert en begeleidt u bij het in dienst nemen van een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo regelen zij voorzieningen en deskundige begeleiding. Waarom? Omdat zij het belangrijk vinden dat u en de medewerker een duurzame werkrelatie aangaan.

Duurzame werkgelegenheid

Werkgevers werken niet vanuit liefdadigheid met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar omdat ze met de talenten van deze medewerkers een win-win situatie hebben gecreëerd.

Voor henzelf en voor de mensen die ze hebben aangenomen. Zij geloven in hun talent, in hun mogelijkheden. U ook? Dan helpen zij u graag bij het selecteren van goede kandidaten. Gemotiveerde mensen met bijvoorbeeld een WIA-, Wajong- of WAO-uitkering en mensen met een WSW-indicatie. Een keuze voor deze mensen is kiezen voor duurzame werkgelegenheid en voor sociaal maatschappelijk ondernemen met vaak een economisch voordeel.

Meer informatie