SROI

Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde die voortkomt uit een investering. Social return is mogelijk bij alle inkoopprocedures van de overheid boven en onder de Europese aanbestedingsdrempel.

Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contracteis: 5% van de loonsom of de opdrachtwaarde moet besteed worden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de 5%-regeling).

Extra werkplaatsen

Door inzet van social return worden extra werk(ervarings)plaatsen gecreëerd. Bovenop de bestaande formatie van de opdrachtnemer. Social return ondersteunt zo het bestaande arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid.

Het doel hiervan is meer werkgelegenheid te creëren voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan en die zonder re-integratieondersteuning niet aan de slag kunnen komen.

Meer weten?

Neem voor advies en informatie contact met ons op.