Ondernemersbeleid

De gemeente Heerde en de 3 ondernemersverenigingen in de gemeente hebben het Economisch Manifest Heerde ondertekend. Dit is een kort, bondig document waarin de vier partijen gedeelde uitgangspunten hebben omschreven.

Het manifest focust op het economisch functioneren van de dorpscentra, de bedrijventerreinen en de recreatieve sector in de gemeente Heerde. Hierbij staat het realiseren en behouden van een aantrekkelijk en hoogwaardig ondernemersklimaat centraal.

Signaalfunctie

Het Economisch Manifest Heerde heeft vooral een signaalfunctie: de ondertekenaars willen hiermee aangeven wat ze van elkaar verwachten en wat de gemeenschap van hen mag verwachten. Daarnaast biedt het manifest een basis voor (verdere) samenwerking en krachtenbundeling, onder andere in de vorm van gezamenlijke initiatieven en overleggen.

Samen oppakken

Voorbeelden van opgaven die de ondertekenaars samen willen oppakken zijn de leegstand van de bedrijfs- en winkelpanden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de lokale energievoorziening. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven vanuit de lokale gemeenschap.

Gerelateerde informatie