Vergunningen

Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. U krijgt veelal te maken met diverse wet- en regelgeving. Als gemeente informeren wij u zo volledig en integraal mogelijk. Hier vindt u in het kort een aantal punten van zaken die voor u een rol kunnen spelen.

Bestemmingsplan

Past uw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan? Dit kunt u bepalen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Milieu en Veiligheid

De gemeente Heerde heeft regels opgesteld op het gebied van milieu en veiligheid. Daarnaast biedt de provincie Gelderland informatie over uw leefomgeving en milieuklachten. Via de website www.aimonline.nl kunt u bepalen of een milieumelding nodig is voor uw bedrijfsactiviteit.

Op uw bedrijf kunnen diverse milieuvoorschriften van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ontgeuringsinstallatie, een olieafscheiderof een vloeistofdichte vloer. De voorschriften die hiervoor gelden vindt u op www.infomil.nl. Daarnaast gelden voor bouwwerken diverse voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Deze voorschriften vindt u op de website www.bouwbesluitonline.nl.

Omgevingsvergunning

Voor veel activiteiten zoals bouwen, slopen, bomen kappen, reclame, brandveilig gebruik van gebouwen, afvalwater lozing op riool kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Twijfelt u of er een vergunning nodig is? Doe dan een vergunningscheck via het omgevingsloket. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding.

Overzicht vergunningen

Bij de gemeente Heerde kunt u steeds meer vergunningen online aanvragen.

Ga naar de vergunningen