Cleantech Regio

Wij maken sinds 1 september 2018 onderdeel uit van het samenwerkingsverband van de Cleantech Regio (CTR) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

De CTR is een samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen in het gebied van de Stedendriehoek. Binnen deze gemeenten werken we samen aan energieneutrale, afvalvrije en duurzame economie en samenleving.

Niet alleen investeert de CTR in schone technologie die bijdraagt aan een duurzame wereld, Cleantech staat ook voor de manier waarop het vestigingsklimaat, economie en innovatie wordt versterkt. En voor hoe de regio omgaat met vervoer & bereikbaarheid, wonen & leefomgeving en onderwijs & arbeidsmarkt. Cleantech loopt als een ‘groene draad’ door alles heen.

Ambities Cleantech Regio

  • Energieneutraal in 2030
  • Circulaire economie, innovatie en cleantech business stimuleren
  • Leefomgeving met kwaliteit versterken
  • Schoon verkeer en vervoer
  • Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Zichtbare Cleantech Regio
  • Cleantech Regio Development

In de Cleantech Regio barst het van het innovatief cleantech talent. Om nieuw en bestaand cleantech talent een zetje in de goede richting te geven en te helpen bij vraagstukken die ze onderweg tegenkomen is er Cleantech Regio Development.

Ook voor innovatieve ideeën, projecten, producten of diensten, waarbij je graag wilt klankborden is Cleantech Regio Development er voor jou. Zij kunnen je helpen met o.a. investeringsvraag, wegwijs maken in de wereld van subsidies en loketten en je in contact brengen met de juiste personen.

U kunt hiervoor contact opnemen via info@cleantechregio.nl of 0571 - 279 880.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld de ambities van de regio, de projecten of hoe de regio werkt op www.cleantechregio.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de regio? Meld u dan aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.