Heerde Circulair

We leven in een tijd waarin we veel hebben, maar ook veel weggooien. Teveel producten en grondstoffen worden na gebruik als ‘onbruikbaar’ afval weggegooid en komen in het milieu terecht. Dit is slecht voor het milieu en tegelijkertijd is dit helemaal niet nodig. We kunnen alle producten en grondstoffen namelijk hergebruiken als we ze goed scheiden en op de juiste plek verzamelen.

Hier willen we in heel Nederland, en ook in Heerde, verandering in brengen. We willen ons inzetten voor een duurzame samenleving door middel van een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

Kortgezegd betekent circulaire economie het optimaal inzetten en hergebruiken van producten en grondstoffen. In een circulaire economie hebben we geen afval meer en worden alle grondstoffen opnieuw gebruikt. Maar denk ook aan het verlengen van de levensduur van producten of het ruilen en uitlenen van producten.

Als we met zijn allen ons afval goed scheiden en het naar de juiste plek brengen, kunnen we de meeste grondstoffen hergebruiken. Jaarlijks verdwijnt er bijvoorbeeld acht kilo textiel per persoon per huishouden in de restafvalcontainer, terwijl textielafval als grondstof voor nieuwe producten gebruikt kan worden. En goed gescheiden pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) wordt bijvoorbeeld weer verwerkt tot nieuw blik of granulaat (korrels) voor nieuwe plastic producten.

Er valt veel milieu- en economische winst te behalen als we producten en grondstoffen goed scheiden en hergebruiken. En daar willen we in Heerde voor gaan! Wij willen ons inzetten voor een 100% circulaire economie en daar hebben we u bij nodig. Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat u daarin kunt betekenen? Lees hieronder ons actieplan.

cegerek

Yasemin Cegerek
Wethouder Circulaire economie

Actieplan Heerde Circulair

Heerde streeft naar een 100% circulaire economie in 2025. Dit betekent dat we geen restafval meer overhouden en alle grondstoffen hergebruiken. Ook moeten we minder grondstoffen gebruiken. En als we ze gebruiken, moeten we ze zo dicht mogelijk bij huis halen.

In Heerde willen we daarvoor gaan! Maar dat kunnen we niet zonder uw hulp. Sterker nog, het zijn de inwoners, ondernemers en organisaties die het moeten doen. We willen inwoners, organisaties en ondernemers stimuleren en prikkelen om bewuste keuzes te maken bij de productie, consumptie en distributie van grondstoffen en arbeid. We nodigen u en jou daarom van harte uit om mee te doen.

Het actieplan (pdf, 503Kb) is nu nog een 'kladblokversie'. Ook inwoners hebben meegedacht over het actieplan. Op 7 november 2019 is er een circulaire bijeenkomst geweest waar verschillende sprekers over circulariteit hebben gesproken en inwoners ideeën konden geven voor het actieplan. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst voor het eerst in Nederland de app ‘SamSamBank’ geïntroduceerd. Met deze app konden inwoners producten en diensten met elkaar ruilen, zonder dat dit geld kost. Dit was een pilot die tot december 2019 heeft geduurd. De app wordt nu in andere gemeenten getest.

Afvalinzameling

Ook bij de afvalinzameling werkt de gemeente Heerde graag circulair. We zetten daarom zoveel mogelijk in op afvalscheiding. Door goed te scheiden is er minder restafval. Door alleen voor restafval te laten betalen, worden inwoners bewust gemaakt om afval te scheiden. Doordat er minder restafval is, hoeft deze maar eens in de zes weken te worden opgehaald. Het doel is om een gemeente te worden zonder restafval. Meer informatie.

Gerelateerde informatie