Informatieplicht energieverbruik

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (of een equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (of een equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 is daar de informatieplicht bijgekomen. Dat betekent dat u voor iedere inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket, van www.rvo.nl.

Let op: het rapporteren van de informatie (informatieplicht) houdt niet in dat u dan automatisch heeft voldaan aan de energiebesparingsplicht!

Waarom is er een informatieplicht

In het Energieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven zich inzet voor energiebesparing. De overheid en het bedrijfsleven willen met de informatieplicht deze besparing versnellen.

Geen informatieplicht of uitstel

Er zijn bedrijven waarvoor de informatieplicht niet geldt, omdat zij de besparingen al doorvoeren via andere (inter)nationale systemen en/of regelingen. Of u hieronder valt kunt u terugvinden op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Hoe kunt u zich het beste voorbereiden

  • Ga naar www.rvo.nl/informatieplicht en bekijk de introductiefilm;
  • Gebruik het stappenplan om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht moet voldoen;
  • Moet u aan de informatieplicht voldoen? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt. Let op: het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket;
  • Schaf eHerkenningsmiddel niveau 1 aan. Uitleg over hoe u dit doet, staat in het stappenplan. Let op: doe dit op tijd. Aanvragen van een eHerkenningsmiddel kost circa 5 werkdagen. U kunt ook een intermediair machtigen;
  • Loop de complete EML voor uw bedrijfstak door een bepaal welke maatregelen u genomen heeft. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder u heeft genomen;
  • Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Ondersteuning

De Energieke Regio heeft een applicatie ontwikkeld om u klaar te stomen voor de informatieplicht. Lees de aanvullende informatie over deze applicatie.

Meer weten?

Kijk op de website van RVO of bel naar 088-0424242.