Regio Zwolle

De gemeente Heerde werkt in het samenwerkingsverband van de Regio Zwolle.

Het is een unieke samenwerking, omdat gekozen is voor een licht en flexibel bestuurlijke samenwerkingsverband van 20 gemeenten, verdeeld over 4 provincies.

Regionaal partnerschap

De afgelopen jaren heeft deze samenwerking een natuurlijk groeiproces doorgemaakt. Gemeenten herkennen de gemeenschappelijke vraagstukken die hen samen bezighoudt. Samenwerking leidt tot erkenning van deze vraagstukken en een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. De regio staat in de top van economisch sterke gebieden, en er is veel waardering voor de wijze waarop in dit deel van het land invulling wordt gegeven aan ‘grensontkennend’ besturen.

Ondernemersklimaat

Regio Zwolle presteert economisch gezien op een tal van vlakken boven het nationaal gemiddelde. Dat blijkt onder meer uit de Regio Zwolle Monitor. Daarnaast hebben de stappen die de regio gezet heeft om samenwerking te bevorderen bijgedragen aan het succes van de regio en de evenwichtige ontwikkeling die de regio als geheel kenmerkt.

Financieel gezonde familiebedrijven vormen het fundament van het succes van de Regio Zwolle. Meer dan 75% van de bedrijven is een familiebedrijf en gezamenlijk zijn ze een bindmiddel, een onmisbare motor van de economie. Deze MKB-bedrijven hebben hun wortels diep in de regionale grond en zijn daardoor betrokken bij de regio en haar inwoners. In het algemeen hebben ze oog voor de lange termijn, zijn ze vernieuwend zonder het oude te verliezen en onderhouden ze een duurzame relatie met hun medewerkers.

De hechtheid en samenhang van de regio Zwolle zorgen voor een pakket van gunstige randvoorwaarden:

  • Een veerkrachtige en diverse economische structuur
  • Ruimte voor bedrijvigheid
  • Goed bereikbaar vanwege gunstige ligging tussen de Randstad en Noord- en Oost Nederland
  • Aantrekkelijke woonomgeving

Meer informatie