Samenwerking

 • Ondernemersfonds

  Het doel van het ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen. Het is een fonds van, voor, door ondernemers.

 • Bijdrage ondernemersfonds

  De bijdrage aan het ondernemersfonds is gebaseerd op de WOZ-waarde.

 • Regio Zwolle

  De gemeente Heerde werkt in het samenwerkingsverband van de Regio Zwolle.

 • Cleantech Regio

  De gemeente Heerde maakt sinds 1 september 2018 onderdeel uit van het samenwerkingsverband van de Cleantech Regio (CTR) met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

 • Meer mensen aan het werk

  De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, op de arbeidsmarkt te laten instromen.