Ondernemersfonds

Het doel van het ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen. Het is een fonds van, voor, door ondernemers.

Wilt u als ondernemer in de gemeente Heerde meer weten over dit fonds of een beroep willen doen op het fond dan kunt u hiervoor terecht op de website van het Ondernemersfonds gemeente Heerde.