Aanvraag indienen

  • Route 1 - Via Samenwerkingsverbanden
    • Door u aan te sluiten bij een samenwerkingsverband van werkgevers uit uw sector, al dan niet samen met andere partners. Samen stelt u een actieplan op voor uw vraagstuk en/of sector. Hierbij kunt u geholpen worden door het programmateam van de regio Zwolle.
  • Route 2 - Als individuele werkgever
    • Als werkgever kunt u ook direct uw plan voor de ontwikkeling van (toekomstige) werknemers indienen. Deze route is uitsluitend bedoeld voor individuele werkgevers, werkenden, zzp’ers en werkzoekenden die in de regio Zwolle gevestigd zijn. Onder bedrijven vallen ook zzp’ers.

Nadere informatie

Wilt u meer weten wat het ontwikkelfonds voor de HCA voor u als werkgever of ondernemer kan betekenen? Heeft u ideeën of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met het programmateam van de Human Capital Agenda regio Zwolle. Het programmateam van de HCA is te bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.

U kunt contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris Riette Bijsterbosch als u eerst lokaal wilt sparren over dit onderwerp. Samen zouden wij kunnen bekijken of er mooie lokale (of sub-) regionale collectieve projecten ontwikkeld kunnen worden vanuit een bepaalde branche of sector.

De bedrijfscontactfunctionaris is te bereiken via e-mailadres r.bijsterbosch@heerde.nl en telefoonnummer (0578) 69 94 94.

Terug naar de hoofdpagina