Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u mogelijk geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Ik zoek personeel

Goed personeel is de basis van uw onderneming. De werving en selectie van personeel neemt soms veel tijd in beslag. U kunt als werkgever bij de werkgeversdienstverlening van de gemeente Heerde terecht voor advies, kennis en ondersteuning op het gebied van werving en selectie.

De adviseur van de gemeente Heerde inventariseert uw wensen en bespreekt op welke manier de werving en selectie het beste vorm gegeven kan worden. Daarbij informeren wij u direct over de eventuele (financiële) voordelen voor u als werkgever bij het in dienst nemen van de kandidaat.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werk voorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Voortaan is er dus één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Het Werkgevers Servicepunt biedt ondersteuning aan werknemers en ontzorgt daarbij werkgevers.

Ook verwacht de overheid dat u kansen biedt aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dat hoeft u niet alleen te doen. Wij kunnen helpen u met:

  • advies
  • begeleiding
  • subsidies en regelingen

Neem voor advies en begeleiding contact met ons op.

Meer informatie

Voor werkgevers zijn er verschillende mogelijkheden voor subsidies en regelingen. Welke dat zijn is afhankelijk van de door u aangeboden werk- of leerplek en de situatie van de werknemer.