Kavels aan de zuidelijke kant van de Eeuwlandseweg

In het noorden van de kern Heerde zijn aan de zuidelijke kant van de Eeuwlandseweg 4 kavels uitgegeven. Deze kavels hebben een woon-werk bestemming (Wonen-Plus). Dat wil zeggen dat in dit gedeelte van Heerde 4 bedrijfswoningen met bedrijfsgebouw, zoals een kantoor of praktijkruimte, kunnen worden ontwikkeld. Deze kavels zijn op dit moment niet beschikbaar.

Kavelpaspoort(en)

  • Geen

Algemene informatie over bouwen, wonen en werken aan de Eeuwlandseweg

Spelregels kavels en panden

Bij de verkoop van deze kavel hanteert de gemeente Heerde een aantal spelregels. Heeft u interesse in de kavel? Lees dan eerst onderstaande regels goed door.

  • De gehanteerde vraagprijs voor de kavel, zoals vermeld op het kavelpaspoort, is een vastgestelde prijs en daarom niet onderhandelbaar. 
  • De aanvrager vraagt met het aanvraagformulier een optie aan. Bij de beoordeling van dit verzoek en eventuele toewijzing van de optie wordt er gewerkt met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerste maalt…’.
  • Er kunnen pas rechten worden ontleend aan een optie, wanneer de aanvrager een bericht heeft ontvangen van de gemeente dat zij de optie aan aanvrager heeft verleend. Zonder bericht van de gemeente is er geen optie verleend en zijn er (nog) geen rechten voor de aanvrager. 
  • De overeenstemming tot verkoop van een kavel komt pas tot stand als het college van B&W besluit om de verkoopovereenkomst aan te gaan. Dit is pas het geval, als de aanvrager over dit besluit is geïnformeerd.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met ons verkoopteam. Dat kan op de volgende manieren: