Starterslening aanvragen

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag een kopie van de getekende koopovereenkomst of de aannemingsovereenkomst meesturen. Zorg dat u deze digitaal beschikbaar heeft. U voegt de bijlage verderop in dit formulier toe.

Toestemming partner

Vraagt u een starterslening aan voor een huis waarvan u het koopcontract samen met uw partner ondertekent? Dan moet diegene ook inloggen met zijn of haar DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord om toestemming te geven voor deze aanvraag.