Direct regelen

Wilt u direct uw zaken met de gemeente (online) regelen? Hier vindt u de formulieren die u kunt gebruiken. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens ontvangt u geen mailbevestiging van uw online aanvraag.

De gemeente verwerkt persoonsgegevens, om op basis van haar publiekrechtelijke taak, uw aanvraag of melding te kunnen behandelen. Op www.heerde.nl/privacyverklaring geven wij meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.