Milieu en duurzaamheid

28 januari 2021 - Bij de plannen voor de mfa in Wapenveld moet op verschillende gebieden rekening worden gehouden met het milieu. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn:

Milieuzone AKZO

Mensen moeten gezond kunnen wonen. Voor gebieden die bestemd zijn voor wonen, gelden daarom strenge eisen. Uit onderzoek bleek dat de geplande sociale woningbouw niet te dicht richting de AKZO-fabriek konden liggen. Daarom zijn die in de plannen geplaatst op het kavel aan de Klapperdijk 25. Dit bleek in verband met de gezondheidseisen wel mogelijk: dit kavel ligt ver genoeg weg van de AKZO-fabriek.

BENG

Het doel is om (minimaal) een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) te realiseren. Dit betekent onder meer, dat het gebouw aardgasloos is. Niet alleen is het gemeentelijk beleid om duurzaam te bouwen, sinds 1 januari is BENG ook verplicht voor nieuwe overheidsgebouwen. Er wordt nog onderzocht of ENG (energieneutraal) mogelijk is. Dit zou voor het project wel een extra investering van zo’n 8½ ton betekenen. Bij de doelstelling om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken wordt ook gekeken hoe het gebouw zo circulair mogelijk kan worden gemaakt en hoe het bijdraagt aan klimaatadaptatie. Daarbij moet dat wel binnen het budget voor het gebouw passen.

Stikstof

Een belangrijk risico voor het hele project is de stikstofproblematiek, zeker omdat Wapenveld dicht bij het stikstofgevoelige (en overbelaste) Nature 2000-gebied de Veluwe ligt. Daarom wordt zo vroeg mogelijk in het proces de bestemmingsplanprocedure gestart en een Aerius-berekening gemaakt – dit is de methode om stikstofberekeningen te maken. De maatregelen rond PFAS zullen waarschijnlijk geen problemen geven in de planning, maar misschien wel tot hogere kosten leiden. Omdat het Rijk binnen een jaar al twee keer aanpassingen heeft gedaan in dit beleid, is dit voorlopig niet meegenomen in de berekeningen.

Terug naar de hoofdpagina.