MFA Wapenveld

Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een haalbaarheidsonderzoek te houden naar een Multifunctionele Accommodatie in het centrum van Wapenveld op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

Waarom een mfa?

Er was altijd al de wens om naar het centrum te gaan. De Hof van Cramer is een begrip in Wapenveld. Maar de locatie aan de Putterweg was bedoeld als pilot. De nieuwe mfa komt op de huidige locatie van de sporthal en tennishal. Het Steun- en Informatiepunt Stip (waar inwoners met zorgvragen terecht kunnen) krijgt er een plek, evenals de huisartsenpost die te klein wordt.

De plannen

De gemeenteraad heeft gekozen voor het uitwerken van  een volledig nieuw gebouw, inclusief een nieuwe sporthal. Ook een nieuwe brandweerkazerne komt in dit gebouw. Dit betekent, dat de huidige brandweerkazerne en sporthal worden gesloopt. Door te kiezen voor volledige nieuwbouw komt er een toekomstbestendig gebouw. Hierbij worden de verschillende functies zo optimaal mogelijk samengevoegd. In de plannen is ook de huisartsenpraktijk meegenomen, waarbij die in deze opzet volledig op de begane grond kan komen.
Naast de bouw van de mfa zelf, worden er door Triada ook (minimaal) 17 sociale huurappartementen gebouwd op het terrein aan de Klapperdijk 25. De gemeente heeft dit terrein hiervoor aangekocht. Door samen te werken kunnen de partijen een gezamenlijk voordeel behalen, bijvoorbeeld in de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor deze plannen

Brandweerkazerne

De huidige brandweerkazerne was in eerste instantie niet bij het project betrokken. Deze is er bij gekomen, omdat men daar ‘krap in het jasje zit’, maar ook omdat de Veiligheidsregio blusvoertuigen anders gaat verdelen. Hierdoor komt in Heerde (volgens de plannen) een nieuwe, grotere bluswagen die niet past in de huidige kazerne. Een nieuwe kazerne is daarom nodig. Daarnaast blijkt de sloop ook nodig om voldoende parkeerplaatsen aan te kunnen leggen.

Toekomstige gebruikers

Diverse partijen willen van het nieuwe gebouw gebruik gaan maken. Dit zijn:

 • Het bestuur van de huidige Hof van Cramer
 • De bibliotheek Noord Veluwe (nu nog in de Hof van Cramer aan de Putterweg)
 • Brandweer Wapenveld (eigenaar is gemeente Heerde)
 • De gemeente Heerde in een aantal rollen:
  • Eigenaar van de sporthal
  • Eigenaar van de locatie 0-100+ (als ‘dependance’ van STIP in Heerde)
  • Maatschappelijk werk en jeugd
 • Huisartsenpraktijk Wapenveld houdt meedoen in de mfa in optie

Het voorlopig ontwerp

Bekijk de afbeeldingen van het Voorlopig Ontwerp. Let wel: hier kunnen nog veranderingen in komen bij de ontwikkeling van het Definitieve Ontwerp.

Vrijkomende locaties

Door de verhuizing van de Hof van Cramer en eventueel de huisartsen aan de Putterweg, komen die locaties vrij. Ook de tussenliggende Sionskerk wordt verkocht. Het is nu nog niet duidelijk wat er met die locaties gaat gebeuren.

Stand van zaken

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2022 heeft de gemeenteraad een belangrijke stap gezet in het realiseren van een mfa in Wapenveld. Ze hebben toen ingestemd met de perspectiefnota. Dit betekent, dat de gemeenteraad aangeeft dat ze geld wil vrijmaken voor de mfa. Dit geld wordt bij de behandeling van de begroting, later dit jaar, definitief. De gemeenteraad moet dan definitief besluiten over het investeringskrediet en een aantal andere punten. 

Verdere informatie

Documenten

Heeft u een vraag?

Vul dan onderstaand formulier in. U kunt het formulier online invullen en verzenden.