MFA Wapenveld

Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een haalbaarheidsonderzoek te houden naar een Multifunctionele Accommodatie in het centrum van Wapenveld op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

Inleiding

De Hof van Cramer is een begrip in Wapenveld. Maar de locatie aan de Putterweg was bedoeld als pilot. Er was altijd al de wens om naar het centrum te gaan. Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen geweest, die het nodig maken om naar een nieuwe locatie te gaan. Denk daarbij aan het Steun- en Informatiepunt STIP, waar inwoners met zorgvragen terecht kunnen, de huisartsenpost die te klein wordt en Triada die graag huurappartementen wil bouwen in het centrum van Wapenveld. Daarom hebben het college van B&W en de gemeenteraad besloten, dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) moet komen.

Deze mfa komt op de huidige locatie van de sporthal en tennishal. De bedoeling is om in 2022 met bouwen te beginnen. Het scenario waar de gemeenteraad voor heeft gekozen heeft veel potentie. Maar er moet nog wel veel worden uitgewerkt, en dat gebeurt allemaal dit jaar.

Deze ontwikkeling is een mooie kans voor het dorp Wapenveld. Samen maken we Wapenveld hiermee nog mooier en leefbaarder. In dit gebouw komen allerlei belangrijke basisvoorzieningen bij elkaar, zoals STIP, sport, cultuur en gezondheidszorg. De mfa wordt daarmee een ware verrijking voor het centrum met goede voorzieningen op een centrale plek.

De plannen

De gemeenteraad heeft gekozen voor de bouw van een volledig nieuw gebouw, inclusief een nieuwe sporthal. Ook een nieuwe brandweerkazerne komt in dit gebouw. Dit betekent, dat de huidige brandweerkazerne en sporthal worden gesloopt. Door te kiezen voor volledige nieuwbouw komt er een toekomstbestendig gebouw, waarbij de verschillende functies zo optimaal mogelijk worden samengevoegd. In de plannen is de huisartsenpraktijk voorlopig ook meegenomen, waarbij die in deze opzet volledig op de begane grond kan komen.

Naast de bouw van de mfa zelf, worden er door Triada ook (minimaal) 17 sociale huurappartementen gebouwd op het terrein aan de Klapperdijk 25. De gemeente heeft dit terrein hiervoor aangekocht. Door samen te werken kunnen de partijen een gezamenlijk voordeel behalen, bijvoorbeeld in de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor deze plannen. 

Brandweerkazerne

De huidige brandweerkazerne was in eerste instantie niet bij het project betrokken. Deze is er bij gekomen, omdat men daar ‘krap in het jasje zit’, maar ook omdat de Veiligheidsregio blusvoertuigen anders gaat verdelen. Hierdoor komt in Heerde (volgens de plannen) een nieuwe, grotere bluswagen die niet past in de huidige kazerne. Een nieuwe kazerne is daarom nodig. Daarnaast blijkt de sloop ook nodig om voldoende parkeerplaatsen aan te kunnen leggen.

Toekomstige gebruikers

Diverse partijen willen van het nieuwe gebouw gebruik gaan maken. Dit zijn:

 • Het bestuur van de huidige Hof van Cramer
 • De bibliotheek Noord Veluwe (nu nog in de Hof van Cramer aan de Putterweg)
 • Brandweer Wapenveld (eigenaar is gemeente Heerde)
 • De gemeente Heerde in een aantal rollen:
  • Eigenaar van de sporthal
  • Eigenaar van de locatie 0-100+ (als ‘dependance’ van STIP in Heerde)
  • Maatschappelijk werk en jeugd
 • Huisartsenpraktijk Wapenveld houdt meedoen in de mfa in optie

De verschillende deelnemers vindt u op de afbeelding van het ontwerp (pdf, 842Kb). Dit is echter nog een voorlopige opzet. In de komende periode wordt dit verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Vrijkomende locaties

Door de verhuizing van de Hof van Cramer en eventueel de huisartsen aan de Putterweg, komen die locaties vrij. Ook de tussenliggende Sionskerk wordt verkocht. Het is nu nog niet duidelijk wat er met die locaties gaat gebeuren.

Stand van zaken

In april 2021 is er een architect gekozen voor de verdere uitwerking van het ontwerp voor de mfa.

Verdere informatie

Documenten

Vragen

U kunt uw vraag stellen via onderstaand formulier. Dit formulier kunt u online invullen en verzenden.