MFA Wapenveld

Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om een haalbaarheidsonderzoek te houden naar een Multifunctionele Accommodatie in het centrum van Wapenveld op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

Wij hebben abcnova uit Assen opdracht gegeven om dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Het onderzoek wordt begeleid door een vertegenwoordiger van het bestuur van de Hof van Cramer, de Dorpsraad Wapenveld, woonstichting Triada en de gemeente Heerde. Zij vormen de zogenaamde kerngroep. Inmiddels is een Plan van Aanpak opgesteld:

Vragen

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Jan Regterschot, adviseur sociaal maatschappelijke verbinding.

U kunt uw vraag ook stellen via onderstaand formulier. Dit formulier kunt u online invullen en verzenden.

Vragen worden behandeld in de eerstvolgende vergadering van de kerngroep. U ontvangt daarna een reactie.