Projecten

 • Aansluiting H2O/Wezep op de A28

  Informatie van provincie Gelderland over de N308, onderdeel de nieuwe aansluiting H2O naar Wezep op de A28.

 • Centrumplan Heerde

  Al langere tijd zijn er plannen om het centrum van Heerde te ontwikkelen. Samen met Van Wijnen en 3 andere particuliere grondeigenaren werkt de gemeente Heerde aan een goede en duurzame inrichting van de openbare ruimte en voldoende parkeergelegenheid voor het dorpscentrum van Heerde.

 • Hoenwaard 2030

  De Hoenwaard is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Het is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel.

 • MFA Wapenveld

  De gemeente werkt aan een multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Wapenveld, op en rond de locatie van de voormalige tennishal.

 • Omgevingswet

  ‘Minder regels en meer ruimte voor maatwerk’. Dit zijn de uitgangspunten van de Omgevingswet, die in 2023 landelijk wordt ingevoerd.

 • Recreatiezonering op de Veluwe

  De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Het gaat helaas niet goed met deze prachtige Gelderse natuur. Door verdroging, verzuring, vermesting en verstoring gaan bomen dood en verdwijnen planten en dieren. Daarom werken heel veel partijen samen om de Veluwse natuur weer sterk te maken. Er worden herstelprogramma’s gemaakt voor bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en beken.