Oefeningen van Defensie

Op het Artillerie Schietkamp (ASK) kunnen overdag schietoefeningen worden gehouden. Militaire oefeningen, schietoefeningen die 's avonds plaatsvinden en afsluitingen van de Nieuwe Zuidweg worden onderstaand vermeld.

  • Militaire oefening: op 19 juni 2019. Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich globaal in de omgeving Oene en Markluiden;
  • Militaire oefening: van 8 tot en met 16 juli 2019. Het gebied waarin wordt geoefend bevindt zich tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Apeldoorn en Zwolle.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de schietoefeningen kunt u bellen met de klachtenlijn: (0525) 65 77 00. Voor klachten over vliegverkeer kunt u bellen met: (0800) 02 26 033.

Schaderegeling

Als er schade door de oefeningen is ontstaan, kunt u dit onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade) melden bij de sectie Claims van Defensie.