Oefeningen van Defensie

Op het Artillerie Schietkamp (ASK) kunnen overdag schietoefeningen worden gehouden. Militaire oefeningen, schietoefeningen die 's avonds plaatsvinden en afsluitingen van de Nieuwe Zuidweg vermelden we op deze pagina.

  • Op 27 september 2022 is er een militaire oefening in en rond de gemeente Heerde, met laagvliegende helikopters.
  • Op 27 september 2022 zijn er van 19.00 tot 23.00 uur schietoefeningen op het ASK.
  • Van 4 tot en met 6 oktober 2022 is er een militaire oefening in en rond de gemeente Heerde.

Heeft u vragen of klachten?

Wat moet u doen als er schade is ontstaan?

U kunt dit, met vermelding van zoveel mogelijk gegevens (zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade), melden bij de sectie Claims van Defensie.

Wegwerkzaamheden

Informatie over wegwerkzaamheden en omleidingen in Heerde staat op de website Bereikbaar Gelderland.