Gemeenteraad en commissie

 • Raads- en commissievergaderingen

  In ons bestuurlijk informatiesysteem kunt u de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissie bekijken. De vergaderingen kunt u rechtstreeks volgen via internet.

 • Raadsleden en fracties

  De raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. De gemeenteraad van Heerde bestaat uit 6 fracties en 17 raadsleden.

 • Raadsgriffie

  In de Gemeentewet is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffie moet hebben. De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van de taken en is het aanspreekpunt voor de gemeenteraad.

 • Uw mening geven aan de raad?

  De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten over de gemeente. Die besluiten kunnen ook voor ú van belang zijn. En daarom wilt u misschien aan de raad vertellen wat u van de plannen vindt. Of wat u zelf voor ideeën heeft over de gemeente. Dat kan. Dat noemen we inspreken.

 • Integriteitbeleid voor politieke ambtsdragers

  Het integriteitsbeleid geeft een basis voor het handelen van de politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde.

 • Nevenfuncties raads- en collegeleden

  Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de collegeleden en raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

 • Geschenkenregister

  Overzicht van de geschenken (ter waarde van € 50,00 of meer) die college-, raads- en commissieleden (inclusief steunfractieleden) hebben ontvangen.

 • Gast van de raad

  Staat er een onderwerp op de agenda dat uw buitengewone interesse heeft? Of misschien zelfs wel meer? Meld u dan aan als gast van de raad.

 • Geheimhoudingsregister

  Er kan geheimhouding worden opgelegd op stukken voor de gemeenteraad, het college of de raadscommissie en alles wat daarover gezegd wordt.