Gemeenteraad en commissie

 • Raads- en commissievergaderingen

  Op de website van de gemeenteraad kunt u de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissie bekijken. De vergaderingen kunt u rechtstreeks volgen via internet.

 • Raadsleden en fracties

  De raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. De gemeenteraad van Heerde bestaat uit 6 fracties en 17 raadsleden. Bekijk het overzicht op de website van de gemeenteraad.

 • Raadsgriffie

  In de Gemeentewet is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffie moet hebben. De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van de taken en is het aanspreekpunt voor de gemeenteraad.

 • Contact met de gemeenteraad

  De gemeenteraad is er voor u. Raadsleden komen graag met u in gesprek en horen graag uw ideeën over de gemeente Heerde. Heeft u een plan, idee, wens, vraag of zorg over uw omgeving? Laat het de raad weten!

 • Integriteitbeleid voor politieke ambtsdragers

  Het integriteitsbeleid geeft een basis voor het handelen van de politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde.

 • Nevenfuncties raads- en collegeleden

  Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de collegeleden en raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

 • Geschenkenregister

  Overzicht van de geschenken (ter waarde van € 50,00 of meer) die college-, raads- en commissieleden (inclusief steunfractieleden) hebben ontvangen.

 • Geheimhoudingsregister

  Er kan geheimhouding worden opgelegd op stukken voor de gemeenteraad, het college of de raadscommissie en alles wat daarover gezegd wordt.