Gemeenteraad en commissies

 • Raads- en commissievergaderingen

  Via iBabs Online kunt u de vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies bekijken.

 • Raadsleden en fracties

  De raadsleden van eenzelfde partij vormen een fractie. De gemeenteraad van Heerde bestaat uit 6 fracties en 17 raadsleden. U kunt met hen contact opnemen.

 • Raadsgriffie

  De griffie adviseert en ondersteunt de raad bij de uitoefening van zijn taken en is het externe en interne aanspreekpunt voor de gemeenteraad.

 • Inspreken tijdens een raadsvergadering

  Tijdens raadsvergaderingen heeft iedereen het recht zijn of haar mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan.

 • Inspreken tijdens een commissievergadering

  Tijdens commissievergaderingen kunt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

 • Integriteitbeleid voor politieke ambtsdragers

  Het integriteitsbeleid geeft een basis voor het handelen van de politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde.

 • Nevenfuncties

  Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de collegeleden en raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

 • Geschenkenregister

 • Gast van de raad

  Staat er een onderwerp op de agenda dat uw buitengewone interesse heeft? Of misschien zelfs wel meer? Meld u dan aan als gast van de raad.

 • Geheimhoudingsregister

  Er kan geheimhouding worden opgelegd op stukken voor de gemeenteraad, het college of de raadscommissie en alles wat daarover gezegd wordt.