Gemeenteraad en commissies

 • Raads- en commissievergaderingen

  Via iBabs Online kunt u de agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad en de raadscommissies bekijken. De vergaderingen kunt u rechtstreeks volgen via internet.

 • Raadsleden en fracties

  De raadsleden van eenzelfde partij vormen een fractie. De gemeenteraad van Heerde bestaat uit 6 fracties en 17 raadsleden. U kunt met hen contact opnemen.

 • Raadsgriffie

  In de Gemeentewet is bepaald dat iedere gemeenteraad een eigen raadsgriffie moet hebben. De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van de taken en is het aanspreekpunt voor de gemeenteraad.

 • Inspreken tijdens een raadsvergadering

  Tijdens raadsvergaderingen heeft iedereen het recht zijn of haar mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan.

 • Inspreken tijdens een commissievergadering

  Tijdens commissievergaderingen kunt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan.

 • Integriteitbeleid voor politieke ambtsdragers

  Het integriteitsbeleid geeft een basis voor het handelen van de politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde.

 • Nevenfuncties

  Om mogelijke tegenstrijdigheden van belangen te voorkomen zijn de collegeleden en raadsleden verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

 • Geschenkenregister

 • Gast van de raad

  Staat er een onderwerp op de agenda dat uw buitengewone interesse heeft? Of misschien zelfs wel meer? Meld u dan aan als gast van de raad.

 • Geheimhoudingsregister

  Er kan geheimhouding worden opgelegd op stukken voor de gemeenteraad, het college of de raadscommissie en alles wat daarover gezegd wordt.