Bedrijfsbezoek

Wij vinden het belangrijk regelmatig contact met het bedrijfsleven te hebben.

Een wethouder en de bedrijfscontactfunctionaris bezoeken 2 keer per maand een bedrijf of ondernemer in onze gemeente.

Het college van B&W bezoekt 6 keer per jaar een bedrijf, instelling of maatschappelijke organisatie in onze gemeente.

Wilt u een wethouder of het college uitnodigen voor een bezoek?

Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris.