Beleid en regelgeving

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Als een gemeente een grote aankoop doet of iets wil laten ontwikkelen, vindt er een openbare aanbesteding plaats. Projectontwikkelaars, aannemers of leveranciers kunnen op zo’n aanbesteding inschrijven.

 • Economische agenda

  Samen met de ondernemersverenigingen in onze gemeente hebben wij een nieuwe economische agenda ‘Onderweg naar een duurzame economie (2022-2025)’ opgesteld.

 • Bedrijventerreinen

  Heerde heeft een aantal lokale bedrijventerreinen. Daarnaast is het bedrijvenpark H2O nog in ontwikkeling.

 • Omgevingsvisie

  De gemeente Heerde heeft, samen met inwoners en partnerorganisaties, beschreven hoe Heerde eruit zou kunnen zien in 2040. Deze omgevingsvisie gaat over onze leefomgeving: over alles wat we zien, ruiken of horen.

 • Meldingen, vergunningen, ontheffingen

  Bekijk het overzicht van producten waarvoor u een melding moet doen, ontheffing of een vergunning moet aanvragen.

 • Horeca en terras

  Wij hebben geen horeca- en terrassenbeleid. Regels voor terrassen zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (APV) paragraaf 3. Wij heffen ook geen precario- of reclamebelasting.

 • Ruimtelijk beleid