Beleid en regelgeving

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Informatie over inkoop en aanbesteden. Deze informatie is bedoeld voor ondernemers die een zakelijke relatie met de gemeente hebben. Of een zakelijke relatie tot stand willen brengen. De gemeente Heerde is aangesloten bij Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV).

 • Economische agenda

  Samen met de ondernemersverenigingen in onze gemeente hebben wij een nieuwe economische agenda ‘Onderweg naar een duurzame economie (2022-2025)’ opgesteld.

 • Bedrijventerreinen

  Heerde heeft een aantal lokale bedrijventerreinen. Daarnaast is het bedrijvenpark H2O nog in ontwikkeling.

 • Omgevingsvisie

  De gemeente Heerde heeft, samen met inwoners en partnerorganisaties, beschreven hoe Heerde eruit zou kunnen zien in 2040. Deze omgevingsvisie gaat over onze leefomgeving: over alles wat we zien, ruiken of horen.

 • Meldingen, vergunningen, ontheffingen

  Bekijk het overzicht van producten waarvoor u een melding moet doen, ontheffing of een vergunning moet aanvragen.

 • Horeca en terras

  Wij hebben geen horeca- en terrassenbeleid. Regels voor terrassen zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (APV) paragraaf 3. Wij heffen ook geen precario- of reclamebelasting.