Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Financiële stukken

Bekijk de actuele begroting, jaarstukken, voorjaars-, najaars- en perspectiefnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar: