Financiële stukken

Bekijk de actuele begroting, jaarstukken, voorjaars-, najaars- en perspectiefnota online via Pepperflow.

Documenten van voorgaande jaren zijn (ook) als pdf-document beschikbaar: