Handhavingsverzoek indienen

Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u bij de gemeente hiervoor een melding indienen of u kunt de gemeente vragen om te handhaven.

U kunt alleen een verzoek tot handhaving indienen als u belanghebbende bent. Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent wordt uw verzoek in behandeling genomen en bekeken in hoeverre sprake is van een overtreding.  

Na het indienen van een handhavingsverzoek krijgt u een besluit over het vervolg van de handhavingsprocedure. U wordt hierdoor wel bekend bij de (mogelijke) overtreder. Het is niet mogelijk anoniem een handhavingsverzoek in te dienen. 

Melding doen

U kunt ook door een melding laten weten dat u last heeft van een ‘overtreding' van de regels. Op een melding ontvangt u geen besluit van ons. U kunt uw melding anoniem doen. 

Melding situatie strijdig met wet- en/of regelgeving doen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Handhavingsverzoek indienen

Wilt u geen melding doen? Doe dan een handhavingsverzoek.

Handhavingsverzoek indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

Wilt u het handhavingsverzoek niet online indienen? Dan kunt u het handhavingsverzoek per post indienen. Gebruik hiervoor het pdf-formulier handhavingsverzoek indienen (pdf, 126Kb).