Afwijken maximaal geluidsniveau

Bedrijven of instellingen kunnen tijdelijk afwijken van het maximale geluidsniveau. Bij bijvoorbeeld een concert of feest. Er zijn wel voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U mag maximaal vier keer per jaar afwijken van het maximale geluidsniveau.
 • U geeft uw melding minimaal drie weken voor het begin van de activiteit door.
 • Tijdens de activiteit gelden de volgende regels:
  • Het geluidsniveau bedraagt niet meer dan 75 dB(A) tot 23.00 uur en 70 dB(A) van 23.00 tot 24.00 uur, gemeten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter;
  • De bij de activiteit behorende extra muziek (hoger dan de geluidsnorm) geldt tot uiterlijk 24.00 uur;
  • De mogelijkheid om incidenteel meer geluid te produceren geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte;
  • Tijdens het (af)spelen van muziek blijven ramen en deuren gesloten. Behalve voor het doorlaten van personen of goederen.

Melding doorgeven

Dat kan online met het formulier dat hieronder staat. Een melding doen kost niets.

Melding doorgeven Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Dan kunt u gebruik maken van het pdf- formulier (pdf, 142Kb).

Welke gegevens moet u aanleveren?

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum/data en de begin- en eindtijd(en) van de activiteit.
 • Het verwachte aantal bezoekers.
 • De hoeveelste melding het is.

Wat doen wij met uw melding?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

Meer informatie