Afwijken maximaal geluidsniveau

In de gemeente Heerde bestaat voor bedrijven of instellingen de mogelijkheid om af te wijken van het maximale geluidsniveau. Bij bijvoorbeeld een concert of feest.

Voorwaarden

 • U mag maximaal 4 keer per jaar afwijken van het maximale geluidsniveau.
 • U geeft uw melding minimaal 3 weken voorafgaand aan de festiviteit door.
 • Tijdens de festiviteit gelden de volgende regels:
  • Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan 75 dB(A) tot 23.00 uur en 70 dB(A) van 23.00 tot 24.00 uur, gemeten op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter;
  • De bij het festiviteit behorende extra muziek (hoger dan de geluidsnorm) geldt tot uiterlijk 24.00 uur;
  • De mogelijkheid om incidenteel meer geluid te produceren geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte;
  • Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Kosten

Het doen van een melding kost niets.

Aanvraag

U kunt uw melding online doorgeven Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Wilt u uw melding liever schriftelijk doen? Dan kunt u gebruik maken van het pdf- formulier (pdf, 191Kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het doen van de melding:

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De locatie van de activiteit.
 • De datum/data en de begin- en eindtijd(en) van de activiteit.
 • Het verwachte aantal bezoekers.
 • De hoeveelste melding het betreft.

Procedure

 • Als u een melding heeft gedaan, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige melding ontvangt u een verzoek om de melding aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de melding niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw melding niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) melding aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

Meer informatie