Vanwege onderhoudswerkzaamheden is deze website op maandag 12 april uur minder goed bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen online aanvragen indienen. De producten van Burgerzaken kunt u wel aanvragen of regelen (verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen etcetera). 

Asbest verwijderen

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen.

Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) handelt de melding af.

Voorwaarden

Als particulier moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren een melding indienen. Als er bedrijfsmatig gesloopt wordt moet u minimaal 4 weken van tevoren een melding doen.

U mag alleen zelf asbest verwijderen als particulier in uw eigen woning, tuin en berging en als:

 • het bestaat uit geschroefde hele platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn.
 • de plaatoppervlakte maximaal 35 vierkante meter is.
 • het niet-gelijmde asbest bevattende vloerbedekking is.
 • het asbest bevattende vloertegels zijn.
 • het geen dakleien zijn.

De regels voor het zelf verwijderen van asbest kunt u nalezen in artikel 7 van het Asbestverwijderingsbesluit.

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd moet u asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen.

Kosten

Het doen van een melding kost niets. U betaalt de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Aanvraag

U doet de melding via het Omgevingsloket.

Melding doen

Aanpak

U moet de volgende gegevens aanleveren bij het doen van een melding:

 • Uw naam en adres (als gebouweigenaar).
 • De naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen.
 • Kadastrale aanduiding.
 • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen.
 • De manier waarop u asbest gaat verwijderen.
 • Gegevens over de afvalstoffen die vrij komen.

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn.

Procedure

 • U ontvangt binnen 4 weken bericht van de ODNV over uw melding.
 • Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de ODNV door een e-mail te sturen naar asbestmeldingen@odnv.nl.
 • Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de ODNV.

Nadat u asbesthoudend materiaal heeft verwijderd en verpakt moet u dit:

 • opslaan in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het asbest in aanraking kunnen komen;
 • gescheiden houden van uw andere afval;
 • zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) inleveren bij Lagemaat Sloopwerken B.V.

Meer informatie