Asbest verwijderen

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. Dit kan via de volgende link.

Omgevingsloket

De Omgevingsdienst Veluwe handelt de melding af.

Asbest zelf verwijderen

Deze werkzaamheden mag u zelf doen:

  • Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel.
  • Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel.

U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding doen.

Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken

  • Draag beschermende kleding.
  • Houd de delen zoveel mogelijk intact.
  • Spuit het asbestafval nat.
  • Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer.
  • Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat.
  • Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar.

Asbest laten verwijderen

Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig.

U moet minimaal 4 weken van te voren een melding doen.

Wat zijn de kosten?

Een melding doen is gratis. De kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest betaalt u zelf. 

Stuur een e-mail als u met de asbestverwijdering begint

Naar info@odveluwe.nl. Doe dit minimaal 2 werkdagen voor u begint met de werkzaamheden.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de Omgevingsdienst Veluwe.