Asbest verwijderen

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Gaat u slopen, verbouwen of renoveren in of om uw woning? Dan is er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Op deze manier houdt u het risico op asbestverontreiniging zo klein mogelijk.

 • Voor het slopen, verbouwen of renoveren van een woning of bouwwerk van voor 1 januari 1994 geldt meestal de verplichting om te inventariseren of er asbest aanwezig is.
 • Een asbestinventarisatie laat u uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

U heeft als particulier geen asbestinventarisatieplicht wanneer u maximaal 35m² per kadastraal perceel hechtgebonden, geschroefde en niet beschadigde platen of vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking wilt verwijderen. Op www.odnoordveluwe.nl leest u hoe u dit aanpakt en welke uitzonderingen er zijn.

U bent verplicht om een melding te doen van uw sloopwerkzaamheden

Dit doet u via het Omgevingsloket. Doe deze melding minimaal 28 dagen voordat u start met uw werkzaamheden. Een melding via het Omgevingsloket doet u wanneer:

 • u asbest laat of gaat verwijderen;
 • u meer dan 10 m3 sloopafval verwacht voor het volledige sloopproject.

Melding doen

Asbest laten verwijderen?

Wilt u asbest door een bedrijf laten verwijderen? Laat dan eerst een asbestinventarisatierapport opstellen. Zo weten u en het asbestverwijderingsbedrijf precies om hoeveel asbest het gaat.

Vervolgens doet u minimaal 28 dagen voor de start een melding van de sloopwerkzaamheden via het Omgevingsloket. Dit geldt voor kleine en grote hoeveelheden asbest. Het asbestverwijderingsbedrijf kan de melding ook voor u doen.

Asbest zelf verwijderen

Door de gezondheidsrisico’s mag u als particulier alleen in sommige gevallen zelf asbest verwijderen. Een eenmalige kleine hoeveelheid tot maximaal 35 m² van onderstaande asbesthoudende materialen mag u zelf verwijderen:

 • Hechtgebonden, geschroefde en niet beschadigde platen: de asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. 
 • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Op www.odnoordveluwe.nl vindt u een overzicht met wat u wel en niet zelf mag verwijderen. Daarnaast vindt u hier ook een duidelijk en overzichtelijk stappenplan voor het zelf veilig verwijderen van asbest.

Meldingstermijnen bij zelf verwijderen

 • Gaat u slopen en zelf asbest verwijderen? Dan bent u verplicht om minimaal 28 dagen voordat u start met uw werkzaamheden een melding te doen van uw sloopwerkzaamheden. Dit doet u via het Omgevingsloket.
 • Gaat u niet slopen en wilt u wel zelf asbest verwijderen? Dan moet u uw werkzaamheden minimaal 7 dagen voordat u start melden via het Omgevingsloket.

Wat kost het?

Het doen van een melding kost niets. U betaalt de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Welke gegevens moet u aanleveren bij het doen van een melding?

 • Uw naam en adres (als gebouweigenaar).
 • De naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen.
 • Kadastrale aanduiding.
 • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen.
 • De manier waarop u asbest gaat verwijderen.
 • Gegevens over de afvalstoffen die vrij komen.

Meer informatie

In de brochure van ODNV (pdf, 535kb) leest u meer over het (zelf) verwijderen van asbest. Lees de tips, kom meer te weten over de asbestinventarisatie en het doen van een melding.