Asbest verwijderen

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) handelt de melding af.

Voorwaarden

Als particulier moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren een melding indienen. Als er bedrijfsmatig gesloopt wordt moet u minimaal 4 weken van tevoren een melding doen.

De volgende werkzaamheden mag u zelf doen:

 • Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel.
 • Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel.

De regels voor het zelf verwijderen van asbest kunt u nalezen in artikel 7 van het Asbestverwijderingsbesluit.

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd moet u asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten verwijderen.

Kosten

Het doen van een melding kost niets. U betaalt de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Aanvraag

U doet de melding via het Omgevingsloket.

Melding doen

Aanpak

U moet de volgende gegevens aanleveren bij het doen van een melding:

 • Uw naam en adres (als gebouweigenaar).
 • De naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen.
 • Kadastrale aanduiding.
 • De dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen.
 • De manier waarop u asbest gaat verwijderen.
 • Gegevens over de afvalstoffen die vrij komen.

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn.

Procedure

 • Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de ODNV door een e-mail te sturen naar asbestmeldingen@odnv.nl.
 • Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook per mail bij de ODNV.

Nadat u asbesthoudend materiaal heeft verwijderd en verpakt moet u dit:

 • Opslaan in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het asbest in aanraking kunnen komen;
 • Gescheiden houden van uw andere afval;
 • Zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) inleveren bij Lagemaat Sloopwerken B.V.

Meer informatie