Brandveilig gebruik gebouwen

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken.

In het Omgevingsloket kunt u hier een melding voor doen. Dit kan via de volgende link:

Omgevingsloket

U moet een melding doen als:

 • u aan meer dan 10 personen het volgende aanbiedt:
  • bedrijfsmatig nachtverblijf (zoals in hotels en pensions)
  • nachtverblijf als verzorging (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen)
  • dagverblijf aan kinderen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven)
  • dagverblijf aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap
 • er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn
 • u een woning kamergewijs gaat verhuren
 • het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Beslissing op uw aanvraag

De behandeltermijn van een melding is 4 weken. U krijgt schriftelijk bericht over uw melding.

Meer informatie