Alcohol schenken of verkopen

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken.

U moet een alcoholwetvergunning minimaal 8 weken van te voren aanvragen. Dat kan met de volgende formulieren:

Alcoholwetvergunning (model A) aanvragen (pdf, 807Kb) - voor horecabedrijven en slijterijen

Alcoholwetvergunning (model B) aanvragen (pdf, 812Kb) - voor paracommerciële instellingen

Vul 1 van de formulieren in en stuur het naar ons op.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een alcoholwetvergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent.
 • van onbesproken gedrag bent.
 • een Verklaring Sociale Hygiëne heeft.

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op een (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Wat zijn de kosten?

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 363,65.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

Horecabedrijf (commercieel)

 • Ingevuld aanvraagformulier model A met de volgende bijlagen: 
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting.
  • Per medewerker in loondienst: een arbeidsovereenkomst.
  • Kopie identiteitsbewijs van ondernemers / bestuursleden en leidinggevenden.
  • Bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne van leidinggevenden.
  • Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle bijbehorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokalen.
 • Het ingevulde Bibob-vragenformulier (pdf, 45,9Kb) inclusief bijlagen (pdf, 34,8Kb).

Horecabedrijf (paracommercieel)

 • Ingevuld aanvraagformulier model B met de volgende bijlagen: 
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting.
  • Kopie bestuursreglement.
  • Een verklaring van de eigenaar en/of verhuurder van het pand, voorzien van datum en handtekening. Hierin staat vermeld dat de eigenaar en/of verhuurder geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de inrichting in het pand.
  • Kopie identiteitsbewijs van ondernemers/bestuursleden en leidinggevenden.
  • Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle daarbij behorende lokaliteiten, terrassen, of slijtlokaliteiten.

Komt er een nieuwe leidinggevende?

Meld dit dan met het formulier Melding wijzigen leidinggevende (pdf, 581kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op.

Heeft u bouwkundige wijzigingen aangebracht aan de inrichting?

Meld dit dan met het formulier Melding wijzigen inrichting (pdf, 460kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op.

Als u de melding binnen 30 dagen na de wijziging doorgeeft dan hoeft u geen nieuwe alcoholwetvergunning aan te vragen.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie