Alcohol schenken of verkopen

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken.

Horecabedrijven en slijterijen vragen Model A aan. Paracommerciële instellingen vragen model B aan. Vraag de alcoholwetvergunning minimaal acht weken van te voren aan.

Alcoholwetvergunning (model A) aanvragen (pdf, 807Kb)

Alcoholwetvergunning (model B) aanvragen (pdf, 812Kb)

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een alcoholwetvergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent
 • van onbesproken gedrag bent
 • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op een (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert.

Wat zijn de kosten?

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 352,70

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

Horecabedrijf (commercieel)

 • Ingevuld aanvraagformulier model A met de volgende bijlagen: 
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
  • Per medewerker in loondienst, een arbeidsovereenkomst
  • Kopie identiteitsbewijs van ondernemers/ bestuursleden en leidinggevenden
  • Bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne van leidinggevenden
  • Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle bijbehorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokalen
 • Het ingevulde Bibob-vragenformulier (pdf, 45,9Kb) inclusief bijlagen (pdf, 34,8Kb);

Horecabedrijf (paracommercieel)

 • Ingevuld aanvraagformulier model B met de volgende bijlagen: 
  • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
  • Kopie bestuursreglement
  • Een verklaring van de eigenaar en/of verhuurder van het pand, voorzien van datum en handtekening. Hierin staat vermeld dat de eigenaar en/of verhuurder geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de inrichting in het pand
  • Kopie identiteitsbewijs van ondernemers/bestuursleden en leidinggevenden
  • Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle daarbij behorende lokaliteiten, terrassen, of slijtlokaliteiten;

Komt er een nieuwe leidinggevende?

Meld dit door gebruik te maken van het formulier Melding wijzigen leidinggevende (pdf, 581kb).

Heeft u bouwkundige wijzigingen aangebracht aan de inrichting?

Dan moet u dit melden bij de gemeente met het formulier Melding wijzigen inrichting (pdf, 460kb). Als u de melding binnen dertig dagen na de wijziging doorgeeft dan hoeft u geen nieuwe alcoholwetvergunning aan te vragen.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw aanvraag aan de Alcoholwet.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie