Collecteren

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. U moet een collectevergunning minimaal 4 weken voor het begin van de collecte aanvragen.

Bij de beoordeling van een aanvraag letten wij op:

 • Het doel van de inzameling.
 • Uw organisatie.
 • Wanneer u wilt collecteren.

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een collecte mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag (dus niet op zondag).
 • U gebruikt verzegelde collectebussen.
 • U kunt tijdens het collecteren een kopie van de vergunning en uw identiteitsbewijs laten zien.
 • U geeft de collecteopbrengst aan ons door.
 • Een afgegeven vergunning is maximaal 1 week geldig.

Wat kost een collectevergunning?

Een collectevergunning kost € 28,85. U hoeft dit bedrag alleen te betalen als de vergunning wordt verleend.

Een collectevergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u de vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Collectevergunning aanvragen (pdf, 109Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • De locaties waar wordt gecollecteerd.
 • De begin- en einddatum van de collecte.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie