Collecteren

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. Bij de beoordeling van de aanvraag letten wij op:

 • Het doel van de inzameling.
 • Uw organisatie.
 • Wanneer u wilt collecteren.

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een collecte mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag (dus niet op zondag).
 • U gebruikt verzegelde collectebussen.
 • U kunt tijdens het collecteren een kopie van de vergunning en een identiteitsbewijs laten zien.
 • U geeft de collecteopbrengst aan ons door.
 • Een afgegeven vergunning is maximaal één week geldig.

Wat kost een collectevergunning?

Een collectevergunning kost € 28,00. U hoeft dit bedrag alleen te betalen als de vergunning wordt verleend.

U kunt een collectevergunning online aanvragen

Dat kan met het formulier dat hieronder staat. Doe uw aanvraag minimaal vier weken voor het begin van de collecte.

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u de vergunning liever schriftelijk aanvragen? Gebruik dan het formulier Collectevergunning aanvragen (pdf, 150Kb).

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • De locaties waar wordt gecollecteerd.
 • De begin- en einddatum van de collecte.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie