Collecteren

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

 • U vraagt de vergunning minimaal 4 weken voorafgaand aan de collecte aan.
 • Een afgegeven vergunning is maximaal 1 week geldig.
 • Een collecte mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag (niet op zondag).
 • Bij de collecte worden verzegelde collectebussen gebruikt.
 • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • U geeft de collecteopbrengst door aan de gemeente.

Kosten

Een collectevergunning kost € 26,95 (prijspeil 2021).

De kosten worden in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend.

Aanvraag

Vergunning aanvragen U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier Collectevergunning aanvragen (pdf, 150Kb).

Aanpak

U moet de volgende informatie aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • De locaties waar wordt gecollecteerd.
 • Begin- en einddatum van de collecte.

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw (complete of correcte) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie