Speelautomaat plaatsen

Wilt u een speelautomaat plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

Voorwaarden

Er is een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.

 • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen twee speelautomaten hebben, zowel kansspel- als  behendigheidsautomaten.
 • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen twee behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning moet aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Kosten

Vergunning op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

 • voor 1 kansspelautomaat voor een periode van 4 jaar: € 226,50
 • voor 2 of meer kansspelautomaten voor een periode van 4 jaar:
  - een basisbedrag van € 90,50.
  - en voor iedere volgende kansspelautomaat komt er € 136,00 bij.

(prijspeil 2021)

Aanvraag

U vraagt de aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente.

U kunt voor uw aanvraag het aanvraagformulier vergunning speelautomaat (pdf, 191Kb) gebruiken.

Aanpak

U moet de volgende informatie u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • Het nummer van de exploitatievergunning.
 • De datum van de verleende horecavergunning.
 • Het inschrijfnummer van Bedrijfschap Horeca.
 • Het aantal kansspel- en behendigheidsautomaten dat u wilt plaatsen.

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een onvolledige aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (APV).
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie