Speelautomaat plaatsen

Wilt u een speelautomaat plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

Wat zijn de voorwaarden?

Er is een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.

 • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als  behendigheidsautomaten.
 • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning moet aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Wat zijn de kosten?

Een vergunning kost

 • voor 1 kansspelautomaat voor een periode van 4 jaar: € 226,50
 • voor 2 of meer kansspelautomaten voor een periode van 4 jaar:
  - een basisbedrag van € 90,50.
  - en voor iedere volgende kansspelautomaat komt er € 136,00 bij.

Een aanwezigheidsvergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Aanvraagformulier vergunning speelautomaat (pdf, 128Kb) Download het formulier. Vul het in en stuur het naar ons op.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Het nummer van de exploitatievergunning.
 • De datum van de verleende horecavergunning.
 • Het aantal kansspel- en behendigheidsautomaten dat u wilt plaatsen.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (APV).
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie