Jaarstandplaats

Wilt u op 1 van de door ons aangewezen plaatsen een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor een standplaats op particulier terrein met een auto, kraam, tafel of een ander middel.

De aangewezen plaatsen zijn:

 • Heerde
  • Parkeerplaats Markstraat.
  • Hoek Bonenburgerlaan/Dorpsstraat.
 • Wapenveld
  • Dinsdag: minimarkt W.H. van de Pollplein.
  • W.H. van de Pollplein.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er is (passende) ruimte beschikbaar.
 • U beschikt over een eigen verkoopkraam of -wagen.

Wij willen dat zoveel mogelijk artikelgroepen op de markt aangeboden worden. Daarom verstrekken wij twee vergunningen per artikelgroep / branche. 

Vanwege de weekmarkt in Heerde geven wij geen vergunning af voor een jaarstandplaats op vrijdag in Heerde.

Let op: wij verlenen een vergunning tot het einde van het kalenderjaar. Een vergunning moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Wat zijn de kosten?

Een standplaatsvergunning voor de verkoop van waren (met uitzondering van standplaatsen op de weekmarkt) voor een dag kost € 318,50.

Een vergunning aanvragen

Kan met het volgende formulier:

Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het pdf-formulier Vergunning jaarstandplaats aanvragen (pdf, 281Kb). Vul het in en stuur het naar ons op.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • En uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een omschrijving van wat u wilt verkopen, de locatie en de startdatum.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd.
 • Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening.
 • Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie