Jaarstandplaats

Wilt u op één van de door ons aangewezen plaatsen een standplaats innemen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor een standplaats op particulier terrein met een auto, kraam, tafel of een ander middel.

Aangewezen plaatsen:

 • Heerde
  • Parkeerplaats Markstraat.
  • Hoek Bonenburgerlaan/Dorpsstraat.
 • Wapenveld
  • Dinsdag: minimarkt W.H. van de Pollplein.
  • W.H. van de Pollplein.

Voorwaarden

 • Er is (passende) ruimte beschikbaar.
 • U beschikt over een eigen verkoopkraam of -wagen.

Wij willen zoveel mogelijk artikelgroepen / branches op de markt vertegenwoordigd hebben. Daarom worden slechts twee vergunningen per artikelgroep / branche verstrekt. 

Vanwege de weekmarkt in Heerde geven wij geen vergunning af voor een jaarstandplaats op vrijdag in Heerde.

Let op: wij verlenen een vergunning tot het einde van het kalenderjaar. Een vergunning moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.

Kosten

Een standplaatsvergunning voor de verkoop van waren, met uitzondering van standplaatsen op de weekmarkt voor een dag: € 297,20.

(prijspeil 2021).

Aanvraag

U kunt uw vergunning online aanvragen Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het formulier vergunning jaarstandplaats aanvragen (pdf, 194Kb).

Aanpak

De volgende informatie moet u aanleveren bij het aanvragen van een vergunning:

 • En uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Een omschrijving van wat u wilt verkopen, de locatie en de startdatum.

Procedure

 • Als u de aanvraag heeft ingediend, controleren wij of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaren wij de aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 • Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).
 • Wij nemen binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal acht weken.
 • U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen zes weken hebben na de verzenddatum op deze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

Meer informatie