Beschermen van ons erfgoed

Wij hebben aantal mogelijkheden om ons erfgoed te beschermen. Deze zijn vastgelegd in de Erfgoedverordening. Op deze pagina leest u meer over het aanwijzen als monument, beschermd dorpsgezicht en cultuurgoed.

Wij hebben aantal mogelijkheden om ons erfgoed te beschermen. Deze zijn vastgelegd in de Erfgoedverordening. Op deze pagina leest u meer over het aanwijzen als monument, beschermd dorpsgezicht en cultuurgoed.

Aanwijzen als monument

Een monument is een onroerende zaak die van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. 

Wanneer u een gebouw wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op. Bel naar 0578- 69 94 94 of stuur een e-mail naar gemeente@heerde.nl.

Bij een aanvraag kijken wij of het gebouw belangrijk voor ons is. 

Wanneer het gebouw in het erfgoedregister wordt opgenomen, gaan er meer regels gelden. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Verbouwen, herstellen of aanpassen van monumenten.

Aanwijzen als beschermd dorpsgezicht

Een beschermd dorpsgezicht is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden.

Het aanwijzen als beschermd dorpsgezicht is voor onze gemeente een nieuwe manier om ons erfgoed te beschermen. Vanaf 1 januari 2024 hebben we een Erfgoedverordening waarin dit is opgenomen. Wij hebben daarom nog geen beschermd dorpsgezicht aangewezen.

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad een voorstel doen om een beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. De gemeenteraad neemt het besluit.

Aanwijzen als cultuurgoed

Cultuurgoederen zijn roerende zaken die deel uitmaken van cultureel erfgoed. Het gaat om voorwerpen die belangrijk zijn voor een land en die hiermee bijdragen aan een beter begrip van de geschiedenis en identiteit.

Het aanwijzen als cultuurgoed is voor onze gemeente een nieuwe manier om ons erfgoed te beschermen. Vanaf 1 januari 2024 hebben we een Erfgoedverordening waarin dit is opgenomen. Wij hebben daarom nog geen cultuurgoed of eenverzameling van cultuurgoederen aangewezen.

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad een voorstel doen om cultuurgoed aan te wijzen. De gemeenteraad neemt het besluit.

Handige links