Herinrichting Kerkstraat

Op woensdag 11 december 2023 was er een informatieavond over de werkzaamheden aan de Kerkstraat in Veessen. Op deze avond konden aanwezigen een reactie geven op het plan.

Het plan en de ingediende reactieformulieren zijn daarna in het college besproken. Het plan is op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De openbare verlichting langs de Kerkstraat wordt uitgebreid.
  • De verkeersdrempel tussen huisnummer 42 en 44 vervalt.
  • De verkeersdrempel op de kruising Hogeweg/Kerkstraat vervalt.
  • Op de Hogeweg ter hoogte van de ingang 30 km/h-zone wordt een verkeersdrempel aangebracht.
  • Op de Kerkstraat ter hoogte van het transformatorhuisje wordt een extra verkeersdrempel aangebracht.

U kunt het aangepaste plan inzien

Dit kan via de volgende links

Wat gaat er verder gebeuren?

Het plan wordt uitgewerkt in een bestektekening. Het is de bedoeling om in mei/juni 2024 een aanbesteding te doen voor de werkzaamheden.

De werkzaamheden beginnen na de zomervakantie 2024. 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op. Dit kan op de volgende manieren: