Coronavirus: informatie voor werkgevers en ondernemers

Bekijk het overzicht van websites met actuele informatie.

Informatie en advies

Algemene informatie staat op de volgende websites:

Het KVK Coronaloket geeft advies op maat. Bel 0800 - 21 17 of kijk op de website van de Kamer van Koophandel.

Heroriëntatiegesprekken ondernemers

Voor zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt, biedt de gemeente Heerde passende ondersteuning aan. Denk hierbij aan loopbaanadvies, coachgesprekken, inzet jobmatcher, een arbeidsmarktscan, maar ook mentale ondersteuning. De heroriëntatiegesprekken hebben als doel om te komen tot een ander verdienmodel of om zich te oriënteren op een baan in loondienst. Meer informatie.

Financiële regelingen

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondervindt u financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen die gelden voor uw beroep of sector, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit uitstel geldt in eerste instantie voor 3 maanden. Op verzoek is een langer uitstel mogelijk; wel moet u dan mogelijk aanvullende informatie aanleveren om uw financiële situatie te onderbouwen. Meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling.

Belasting

Het bijzonder uitstel eindigde 1 april 2022. Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Op 1 oktober 2022 bent u begonnen met het afbetalen van de belastingschuld als u die u tijdens het bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden. Meer informatie.

Schulden  

De terugbetaling van de belastingschuld is gestart vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. 

Krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Groeifaciliteit

Door de economische gevolgen van COVID-19 is de regeling verlengd tot en met 1 juli 2024. Meer informatie.