Nieuwsberichten

  • Het college prijst inzet voor onderwijs aan Oekraïners

  • Veilig Thuis ook voor vluchtelingen uit Oekraïne

    10 mei 2022
    Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vluchtelingen zijn een risicogroep en vallen onder de categorie afhankelijkheidsrelaties.

  • Vangt u Oekraïense vluchtelingen op?

    In de gemeente Heerde zijn meerdere gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Maar in de tijd dat ze in Nederland wonen, willen ze misschien werken, naar school of gebruik maken van bepaalde hulp. Daarvoor is het nodig dat ze zich inschrijven in de gemeente.