Oproep gemeenten: maak een pas op de plaats

17-06-2021

De Veluwse gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst hebben de informateur opgeroepen om bij de vorming van het nieuwe kabinet een pas op de plaats te maken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Zij hebben de informateur hierover een brief gestuurd. Waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Heerde ziet een mooie taak weggelegd voor het nieuwe kabinet: “Herstel het vertrouwen met de samenleving. Zorg dat de rijksoverheid zich houdt aan de wet- en regelgeving. Nu hebben we alsnog de kans om een goede en zuivere afweging te maken.”

De Tweede Kamer heeft aangegeven dat het tijd wordt voor een nieuwe bestuurscultuur. In die nieuwe cultuur zou transparantie, navolgbaarheid en vertrouwen het uitgangspunt moeten zijn. Volgens burgemeester Jan Willem Wiggers kan juist de besluitvorming rondom Lelystad Airport het goede voorbeeld vormen: “Wij stellen voor om in dit luchtvaartdossier drie belangrijke stappen te maken. Laten we allereerst de Luchtvaartnota 2020-2050 heroverwegen. Plaats Lelystad Airport in het brede perspectief van onze welvaart. En maak een heldere afweging voor wat betreft de negatieve effecten voor de woon-en leefomgeving van mens en dier. De tweede stap houdt in dat we meer duidelijkheid willen zien rondom de luchtruimherziening. Laten we hier eerst een goed gemotiveerde hoofdstructuur creëren, met duidelijk zicht op de effecten op de leefomgeving. Pas daarna kunnen we de derde stap zetten, namelijk het nemen van een luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.”

Tijd voor een goed besluit

Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven voor vakantievluchten van Schiphol. Sinds de Covid-19-crisis is er geen sprake meer van een te grote druk op de start- en landingscapaciteit van de nationale luchthaven. Burgmeester Jan Willem Wiggers ziet daardoor een kans om alsnog de ontwikkeling van Lelystad Airport goed tegen het licht te houden: “De druk is eraf en daarmee hebben we tijd om alsnog een goed besluit te kunnen nemen. Laten we daarom Lelystad Airport voorlopig niet openen voor het groot handelsverkeer. Dan kunnen we op een zorgvuldige manier een transparant besluit nemen. Dan voeren we eerst de transparantie dialoog met inwoners, bedrijven en tussen de verschillende lagen van de overheid.