Burgemeesters Noord-Veluwe: geen vakantievluchten boven ons gebied

Zeven burgemeesters op de Noord-Veluwe hebben een brief gestuurd aan de informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. De burgemeesters adviseren de aanstaande coalitie af te zien van het openen van Lelystad Airport voor vakantievluchten/groot handelsverkeer. Burgemeester Olaf Prinsen van Heerde stelt dat voor de overlast en de stikstofdepositie op de Noord-Veluwe geen plek is: “Wij willen voor onze 160.000 inwoners geen extra geluidoverlast, stikstofdepositie en ultrafijnstof. In de Tweede Kamer ontbreekt een meerderheid voor de opening. Wij vragen om bij het opstellen van het regeerakkoord als uitgangspunten het welbevinden van onze inwoners, de economische voorspoed van onze bedrijven en het natuurherstel te nemen.”

De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Voorst trekken samen op bij het voorkomen dat Lelystad Airport voor vakantievluchten/groot handelsverkeer wordt opengesteld. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de brief eerder te versturen. Doordat de formatie strandde is die verzending uitgesteld. Burgemeester Olaf Prinsen wil de nieuwe mogelijke coalitie een duidelijk signaal geven: “Wij kunnen een besluit om vliegtuigen over dit gebied te laten vliegen niet begrijpen. Dit vormt een aantasting van hét vakantiegebied voor heel Nederland. Onze bedrijven in de toeristische sector zijn hier zeker niet blij mee. Wij vinden dat de Noord-Veluwe beter verdient!” 

Uitvliegpunt
Na kritiek op de B+ vliegroute is deze in een eerder stadium aangepast. Hierdoor kan vliegveld Teuge open blijven. Burgemeester Olaf Prinsen: “Maar nu hebben wij een uitvliegpunt gekregen dat boven Wezep, Wapenveld en Heerde ligt. Daar geven de vliegtuigen vol gas, om door te stijgen naar het hogere luchtruim. Daar zijn wij en de gemeenten om ons heen helemaal niet blij mee. Wij zien dat voor het hele dossier een integrale afweging ontbreekt. Zo is het maatschappelijk een onmogelijke boodschap om te vertellen dat voedselproductie plaats moet maken voor vakantievluchten/groot handelsverkeer. En agrarische bedrijven dus plaats moeten maken voor dit vliegveld. Of dat vakantievluchten belangrijker zijn dan het welzijn van onze 160.000 inwoners. Ons advies is helder en sluit aan bij de meerderheid van de Tweede Kamer: zie af van de opening van Lelystad Airport.”