Vrijstelling giften, schadevergoedingen en geldlening voor levensonderhoud, beleidsregels