Inrichtingseisen infrastructuur en openbare ruimte

In de gemeente Heerde wordt continue aan de gemeentelijke infrastructuur gewerkt. Dit gebeurt door de realisatie van nieuwe woonwijken, inbreidingsplannen en de uitvoering van herinrichtingsplannen en reconstructies van bestaande openbare ruimte. De afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer (ROB) van de gemeente Heerde is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor het beheer van de openbare ruimte is het gewenst om enige mate van standaardisatie in de te realiseren werken te hebben. De afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer heeft voor diverse onderdelen van de openbare ruimte inrichtingseisen opgesteld. Deze eisen gelden voor alle infrastructurele voorzieningen die op termijn in het beheer en eigendom van de gemeente Heerde komen.

De inrichtingseisen zijn zo opgesteld dat er voor de ontwerper van de openbare ruimte voldoende speelruimte is om zijn of haar creativiteit er in kwijt te kunnen. De inrichtingseisen zijn een bouwsteen zoals de andere beleidsplannen die de gemeente heeft opgesteld voor het creëren van een prettige woon en werkomgeving binnen haar gemeentegrenzen.

Inrichtingseisen infrastructuur en openbare ruimte versie 1.1 (pdf, 1MB)

Inrichtingseisen infrastructuur en openbare ruimte versie 1.0 (pdf, 1MB) (verlopen)