Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Heerde verstrekt maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De regels hiervoor staan in een verordening, beleidsregels en nadere regels. De nadere regels die eerder zijn goedgekeurd, zijn aangepast door recente lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.