Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Heerde verstrekt maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De regels hiervoor zijn vastgelegd in een verordening en beleidsregels, ook wel nadere regels genoemd.

Aanpassingen door recente ontwikkelingen

Door recente lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen zijn de nadere regels aangepast. Eén van deze ontwikkelingen is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een centrum voor 0-100+ jaar in Heerde in 2021.